CEPESE CEPESE | CENTRO DE ESTUDOS DA POPULAÇÃO, ECONOMIA E SOCIEDADE

Salvador Claramunt

Format com a Medievalista a la Universitat de Barcelona i a Bolonya, Salvador Claramunt es doctorà com a alumne del Real Colegio de España a la Universitat de Bolonya al 1969 amb la tesi "La formazione del Patrimonio del Colegio di Spagna segles XIV- XV". Al llarg de la seva vida acadèmica ha treballat, entre altres temes, sobre l'assistència al pobres a l'Edat Mitja, la història de Bizanci i en general en l'àmbit de la història de la Cultura. Especialment destaquen entre les seves recerques aquelles dedicades al món Universitari medieval. És director de la Revista "Acta Historica et Archaeologica Medievalia". Ha organitzat diversos Congressos Internacionals destacant entre d'altres els Congressos d'Història de la Corona d'Aragó, en el que col.labora des de 1970 i del que és President del Comitè Internacional.

Obras

CEPESE / Civilização Editora
2009